Israelzondag

Op DV zondag 7 oktober a.s. hopen wij als kerkelijke gemeente de jaarlijkse Israëlzondag te houden. Deze zondag staan beide diensten in het teken van onze verbondenheid met Israël en met het Joodse volk. Dit jaar is het 70 jaar geleden, dat de toenmalige leider van het Joodse volk David… Lees verder »Israelzondag

Ds. Kathleen Smith op Urk

De komende dagen verblijft de Zuid-Afrikaanse dominee Kathleen Smith op Urk bij dominee Bos en zijn vrouw.  Kathleen Smith is dominee in het Township Khayelistha bij Kaapstad. Onze gemeente ondersteund haar jaarlijks met een aantal collecten. Zondagmiddag komt ds. Smith bij de zondagsschool langs en vertelt ze over haar werk… Lees verder »Ds. Kathleen Smith op Urk

Alleen geloven

Het aantal leden in onze gemeente waarvan de partner niet (meer) gelooft groeit. Alleen geloven in een huwelijk kan heel eenzaam voelen en heeft ook invloed op de opvoeding van eventuele kinderen. De contactgroep onderzoekt op welke manieren de kerk deze gemeenteleden zou kunnen ondersteunen in deze situatie en organiseert… Lees verder »Alleen geloven

Liturgie 9 september 2018

In de ochtenddienst, welke begint om 09:30u in verband met viering Heilig Avondmaal, hoopt ons voor te gaan Ds. Bos. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Hebreeën 11, 23-29. Om 12:00u zal er een aangepaste avondmaalsdienst zijn voor de zieken, waarin Ds. Bos hoopt voor te gaan. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Psalm 25: 14-18.

In de middagdienst, welke begint om 17:00u hoopt ons voor te gaan Ds. Hoekman. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Hebreeën 1: 1 t/m 7 Lees verder »Liturgie 9 september 2018