Pioniersplek ‘Zuiderlicht’

  • Arktueel
  • 2 min read

In Lelystad is een Pioniersplek ontstaan: ‘Zuiderlicht’. Vanuit de Hervormde Gemeente Lelystad wordt die plek vorm gegeven in samenwerking met de IZB en vorig jaar heeft de Protestantse Kerk de Pioniersplek erkend. We werken in de oudste wijk van Lelystad, de Zuiderzeewijk, een achterstandswijk. Daar is geen kerkelijke presentie. Hoe… Lees verder »Pioniersplek ‘Zuiderlicht’

Paasmiddag

  • Arktueel
  • 1 min read

Donderdag 14 april wordt de paasmiddag gehouden in de bovenzaal van de Ark. Het kinderkoor zingt enkele liederen. Er zal een lezing gehouden worden met als thema: geknipt voor het lijden. Als afsluiting is er een broodmaaltijd. De inloop is vanaf 16.00 uur. De intekenlijst ligt klaar achter in de… Lees verder »Paasmiddag

Reisje 55+

  • Arktueel
  • 1 min read

Door  afschaffing van de coronamaatregelen mogen we na 2 jaar weer een reisje voor de 55+ organiseren.Deze keer willen we de provincie Groningen bezoeken en wel op  WOENSDAG  1 JUNI  A.S. De kosten bedragen 50 euro p.p. Opgeven kan via: dagjeuit@hervormdegemeenteurk.nl of bellen naar 0615373378. Het programma onder voorbehoud ziet er… Lees verder »Reisje 55+

Afscheid Ds. Hoekman

  • Arktueel
  • 1 min read

DV 1 april is de datum dat Ds. J. Hoekman formeel niet meer aan onze Hervormde Gemeente verbonden is. Na overleg met de kerkenraad hebben Ds. Hoekman en zijn vrouw laten weten dat ze het niet passend vinden in deze situatie een afscheidsbijeenkomst te organiseren. Als u dat wilt, kunt… Lees verder »Afscheid Ds. Hoekman