Levende stenen “naie wARKers”

Aanstaande vrijdag 13 september zijn belijdende leden van de Gemeente uitgenodigd voor een openbarende avond. Wat voor steen kun jij zijn binnen de gemeente? Inloop is van half 6 tot 6 uur in de Ark. We beginnen met een bakje koffie of thee en wat lekkers. De rest van de avond is gevuld met SpeedVerder lezen

Israëlavond met Ds. Cees Kant in De Ark

Op dinsdag 1 oktober organiseert de gezamenlijke kerk & Israëlwerkgroep van de PKN-kerken op Urk voor de 3e keer een Israëlavond, ditmaal is de Hervormde gemeente De Ark aan de Vlechttuinen 4 op Urk. M.i.v. januari 2019 hebben de werkgroepen kerk & Israël van de Hervormde Gemeenten De Bron en de Ark en de Gereformeerde KerkVerder lezen

Liturgie 25 augustus 2019

In de ochtenddienst, welke begint om 10:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Lavooij. De schriftlezing in deze dienst zal zijn uit Handelingen 10:1-20 In de middagdienst welke aanvangt om 17:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. v/d Scheur. De schriftlezing zal zijn uit 1 Koningen 17: 1-10a

Dagje uit 55+

Op woensdag 11 september a.s. organiseert onze gemeente een dagje uit voor de gemeenteleden van 55 jaar en ouder. Voor dit uitje wordt een eigen bijdrage gevraagd van 40 euro p.p. Degene die gebruik maakt van een rollator kan deze natuurlijk gewoon meenemen. We komen om 7.15 u samen om de dag te beginnen inVerder lezen

Liturgie 18 augustus 2019

In de ochtenddienst, welke begint om 10:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Bos. De schriftlezing in deze dienst zal zijn uit Richteren 10, 17- 11, 11, 11,30-40 In de middagdienst welke aanvangt om 17:00u, hoopt ons voor te gaan Kand. v/d Wal. De schriftlezing zal zijn uit Spreuken 30:1-9