Koren

Hervormd kerkkoor

Ons koor is dank zij onze oud-predikant, ds. R. de Koning Gans, die in ons midden was van 1997-2001, in het leven geroepen.
De vraag kwam of het niet mogelijk zou zijn om met enkele gemeenteleden de wat minder bekende in het gehoor liggende melodieen van psalmen en gezangen te oefenen, en zo met hen hiermee ondersteuning te geven bij het zingen tijdens de eredienst.

Op 7 november 1999 was er dan de eerste repetitie avond, en niet veel later voelde men er ook voor om niet alleen de onbekende maar ook de vele mooie bekende geestelijke liederen met elkaar in koorverband te zingen.

Zou u ook graag deel uit willen maken van ons koor, kom dan gerust meezingen tijdens de repetities.

Kinderkoor

Kinderkoor de Regenboog, kinderen van 5 tot 12 jaar zijn van harte welkom in “ De Ark “