Geloofsonderwijs

De Zondagsschool

De zondagsschool stelt zich ten doel de kinderen van de Her­vormde Gemeente, maar ook kinde­ren die niet tot onze gemeen­te behoren, op een­voudige wijze te onder­wijzen in de Bijbel­se waar­heid, opdat ze leren leven in dienst van God en de naaste.

Elke zondagmiddag om 14.30 uur ben je welkom om samen te zingen en te lezen uit de Bijbel. Ook leer je elke keer een andere psalm of gezang waardoor je in de kerkdiensten fijn mee kunt zingen.

Net als vorig seizoen werken we ook dit seizoen weer met maandroosters. De kinderen krijgen aan het begin van de maand een blad mee met daarop de tekst en psalm. De meesters en juffen maken hier een verwerking bij. Nieuw dit jaar is dat iedere maand een ander persoon uit de Bijbel centraal staat. Afgelopen maand werkten we over Noach. De komende maand werken we over Abraham en in november over Elia. Zo leren de kinderen deze personen uit de bijbel beter kennen. We merken dat deze manier van werken heel prettig is.

Als u ook eens een kijkje wilt nemen, u bent van harte welkom iedere zondagmiddag van half 3 tot half 4.

Catechese

Van ouders, die hun kinderen ten doop hebben gehouden, mag verwacht worden dat ze hun kinderen stimuleren in dit Bijbels onderwijs. Er wordt gestreefd de groepen niet te groot te laten worden, zodat er voldoende ruimte is voor een persoonlijke benadering. De groepen zijn naar leeftijd ingedeeld, zodat zoveel mogelijk op het ontwikkelingsniveau van de jongeren kan worden ingespeeld. Catechese heeft alles te maken met leren. Toch is het ook anders. De Bijbel gaat open. Dat betekent dat het leren vooral ook te maken heeft met het hart en niet alleen met het hoofd. De Heere heeft bij hun doop kenbaar gemaakt een relatie met de tieners en jongeren te hebben. Hij wil de catechese gebruiken om hen in die relatie tot wederliefde te brengen.

  • De catechisatie is een mooi moment om er over na te denken:
  • Wie is God? Wie zijn wij? Wie is Hij voor jou? En… Wie ben jij voor Hem.
  • De noodzaak om in Jezus te geloven. Ook staan we stil bij het leven dat past bij het geloof. En we kijken vooral naar wat God zelf zegt in de Bijbel.
  • Daarom worden jullie van harte uitgenodigd voor de catechese en wij als catecheseteam hopen jullie allemaal te begroeten op 21 september.