Collectedoel ‘Goede Vrijdag’

Ik kon enige maanden terug zowel naar de crèche in Khayelitsha bij Kaapstad als die bij Bloemfontein een mooi bedrag overmaken. Ik kreeg onmiddellijk bericht van de ontvangst van dit geld en dat gaf  hier een gevoel van opluchting en daar kennelijk moed om aan het begin van het nieuwe schooljaar de nodige uitgaven te kunnen doen. Ik geef graag hun woorden van dankbaarheid door aan de verschillende gevers.

Een enkele opmerking over de situatie daarginds. Deze is over het algemeen niet gunstig. Ds Alfred Xuba schreef dat eind januari de vacantie voorbij is en dat veel ( zwarte) mensen uit zijn omgeving van oud tot jong ‘hardloop’ om werk te vinden. De werkloosheid is onder de gewone mensen heel hoog. En dan is het een zegen voor hen wanneer er opvang voor de kinderen is – desnoods gratis(!). Ds Alfred en zijn vrouw Guinea zijn inmiddels al een paar jaar met pensioen en geven al hun krachten en tijd voor de crèches en wat daar omheen van belang is voor de omgeving. Het is voor hen een grote opluchting dat de gemeente inmiddels voorzien is van een voorganger en dat loopt goed. Maar hij wil  de tweede crèche graag uitbouwen voor ‘dagsorg’. Toen wij er voor twee jaar waren was er een goed begin gemaakt maar de afbouw vroeg nog wel tijd. Voor het predikanten echtpaar was het geweldig dat vorig jaar Guinea de prijs van de gemeente heeft gekregen voor de netheid, de goede leiding en de voortreffelijke administratie van dit project. Er is inmiddels een goede voortgang gemaakt en hij zou dit jaar graag een zoals noemt : ‘een amptelijke opening’ doen plaatsvinden. En hij smeekt als het ware dat ik daarbij kan zijn. Met mijn vrouw zal het niet meer lukken maar als de Here mij nog de mogelijkheden geeft die Hij tot nu toe gaf zou het nog kunnen. We hopen en bidden en denken dan aan de herfstmaanden voor  een paar weken.

Ds Kathleen Smith reageerde ook snel: heel hartelijk dank!! Ook in Kaapstad is de werkeloosheid hoog en als het kan vertrekken er naar het buitenland. In het komplex waar zij woont komen daardoor steeds meer huizen leeg te staan en kopers zijn er niet of nauwelijks. In Khayelitsha heeft de crèche nog steeds een goede ingang bij de omgeving.  46 kinderen zijn overgegaan naar de lagere school maar in inmiddels waren er net na de vacantie alweer 60 kinderen aanwezig. Wel hebben ze daar met diefstal van doen en onlangs tot twee keer toe brand net aan de andere kant van het hek. Maar men gaat onvermoeibaar door. Inmiddels is er een groentetuin aangelegd en die levert voortdurend  groente op voor de kinderen en het personeel. Toen zag men ineens dat men het regenwater nodig had en dat mag dus niet zomaar weglopen. Er moet dus een watertank komen Kathleen brengt geregeld het andere voedsel maar af en toe is het te gevaarlijk om  het gebied in te rijden en moet er bij het vliegveld overgeladen worden. Dat ook nog! Maar ze gaat door en vindt elke keer wegen om het werk daar door te mogen laten gaan. Ze vraagt niet voor niets dat wij in onze gebeden aan de kinderen, ouders en helpers denken zullen. . Helpen en bidden – zonder dat zal het niet gaan.

Met een hartelijke groet  aan u allen,

Ds Bos,  project: Hulp aan de kinderen in Zuid-Afrika.