Overdenking

Overdenking Psalm 69 (deel 2)

De woorden : ‘Laat door mij niet beschaamd worden’, zijn zeer intense en ingrijpende woorden. Daarmee zegt de dichter laat door mijn woorden, daden, gedragingen iemand anders die mij dierbaar is, niet van U afdwalen. Laat mijn pijn worden genezen en de pijn die ik anderen heb aangedaan. Laat de… Lees verder »Overdenking Psalm 69 (deel 2)

Overdenking Johannes 20:28

Het toe eigenende geloof van Thomas Petrus deed in Mattheüs 16 een geweldige belijdenis, maar het was een belijdenis op afstand. Het was een feitelijke belijdenis! Het was een pre-Pasen belijdenis. De Roomse kerk heeft Petrus belijdenis anders geïnterpreteerd dan de Reformatoren. Maar over de belijdenis van Thomas bestaat geen… Lees verder »Overdenking Johannes 20:28

Overdenking Psalm 69

Het is of je keel wordt dicht geknepen. Het roept herinneringen op van pijn en verdriet over al die visser-mannen die achtergebleven zijn op zee. Ik ben gekomen in waterdiepten en de vloed overspoelt mij. En waar is de HEERE? Hij lijkt de grote Afwezige, ondanks dat mijn keel ontstoken… Lees verder »Overdenking Psalm 69

Overdenking Psalm 27

Je hoeft niet bang te zijn. Al gaat de storm tekeer! Leg maar gewoon je hand (hart) in de van onze HEER’! Dat is wat Psalm 27 ons leert, dat we ondanks de moeilijke tijd en de vreselijke omstandigheden moeten vertrouwen op Hem Die juist in deze tijden onze schuilplaats… Lees verder »Overdenking Psalm 27

Overdenking Psalm 42-43 (Deel 4)

God is de kracht in tijden van moeite en aanvechting. De dichter gaat in het zwart vanwege alle aanvechtingen. Dat weet de dichter maar al te goed. En zo vraagt hij om licht en waarheid.