Overdenking

Overdenking Jacobus 1E

Het gaat niet zozeer om de tegenstelling tussen rijk en arm, maar om nederig en hoogmoedig. Wie zichzelf vernedert zal door Hem verhoogd worden en dat mogen we ook aanstaande Hemelvaartsdag zien. God zal de nederige Zelf verhogen en de hoogmoedige vernederen en afsnijden als een bloem op het veld.… Lees verder »Overdenking Jacobus 1E

Overdenking Jacobus 1d

God wil maar een ding en dat is dat alle mensen gelukkig zijn doordat zij Hem leren kennen. En waar Hij een afschuw van heeft is oneerlijke mensen. Mensen die net doen alsof ze Hem liefhebben. Mensen met een zondagsgeloof. Dat zijn de twijfelaars van de verzen 6 t/m 8.… Lees verder »Overdenking Jacobus 1d

Overdenking Jacobus 1C

Vandaag willen we spreken over wijsheid. Hoe belangrijk het is dat wijsheid wordt gekoppeld aan afhankelijkheid en nederigheid. Dat wijsheid van boven komt of zo u wilt van binnen, door de krachtige werking van Gods lieve Geest in Zijn kinderen. Laten we in deze crisistijd daarom bidden om veel wijsheid

Overdenking Jacobus 1b

Het geloof wordt aangevochten, verzocht en beproefd en te midden van die stormen vraagt de HEERE ons om te volharden. Volharden is niet dat je doorzettingsvermogen hebt of zoekt in jezelf, maar volharden is dat we, juist op die momenten als het echt niet meer gaat, de handen vouwen en… Lees verder »Overdenking Jacobus 1b