Dagopening/sluiting

Dagsluiting Lucas 24:13-24

Voor de twee discipelen die in Lucas 24 op weg zijn naar het dorpje Emmaüs lijkt er met Pasen nog niets veranderd te zijn. Toch kunnen zij Jezus niet loslaten en is hun verlangen nog steeds op Hem gericht. Juist aan hen zal zich Christus opbaren terwijl zij al pratend… Lees verder »Dagsluiting Lucas 24:13-24

Dagafsluiting Johannes 20:24-31

De apostel Thomas staat algemeen bekend als de “ongelovige Thomas”. Toch vormt zijn belijdenis in Johannes 20:24-31 als het ware een hoogtepunt van het evangelie van Johannes. Twijfel is niet per se verkeerd, zolang wij maar bereid zijn om Gods antwoord in ons leven te aanvaarden.

Dagopening Psalm 32

vandaag staan we stil bij Psalm 32 en  ontdekken dat we beschermd worden door een muur van Engelengezang.

Overdenking Psalm 26

Vandaag aan het begin van de nieuwe werkweek willen we samen stilstaan bij Psalm 26. Een Psalm die ons laat zien dat een goed begin het halve werk al is.

Overdenking Johannes 20

Maria Magdalena lijkt in Johannes 20 in het verdriet over de dood van Jezus te blijven hangen. Zij zoekt een dode Jezus, maar Deze is juist de Levende. Jezus openbaart zich aan Maria en zendt haar uit met een opdracht.