Collectedoelen

Evangelische Hogeschool 10 januari

Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Een belangrijke taak voor de EH is studenten helpen bij het ontwikkelen van een eigen christelijke identiteit. Op de EH leren studenten dat een relatie met… Lees verder »Evangelische Hogeschool 10 januari

Zuid Afrika 27 december

U weet al sinds tijden dat wij in dat grote land veel persoonlijke kontakten hebben met een paar gemeenten. Dat waren er eerst meer maar dat was niet vol te houden en toen bleven er die twee over: Khayelitsha en Paballong bij Bloemfontein. Het is net alsof de afstand groter… Lees verder »Zuid Afrika 27 december

Stichting Waypoint 20 december

Vijftien jaar geleden kwamen problemen rond drugs- en drankgebruik op en om Urk landelijk in het nieuws. In die tijd startte Waypoint met straatwerk. Jongeren werden opgezocht op de plek waar ze gebruikten, en begeleid naar hulpverlening. Inmiddels is Waypoint Urk bij de Urker bevolking een begrip. De problematiek is… Lees verder »Stichting Waypoint 20 december

Willem en Christien 13 december

Namens Wycliffe Bijbelvertalers zijn Willem en Christien Baarssen uitgezonden naar West-Afrika. Daar werken zij binnen een team van bijbelvertalers. Willem als financieel expert binnen de organisatie, terwijl Christien betrokken is bij het stimuleren van lees- en schrijfonderwijs in de kerk. Een grote uitdaging in een land met tientallen verschillende talen… Lees verder »Willem en Christien 13 december

Kerk & Vluchteling NOP/Urk

Collecte Zondag 6 december Kerken in de regio bundelen hun krachten ten dienste van vluchtelingen. Er is onderling contact, zodat we als kerken geen dubbel werk doen, maar elkaar aanvullen en versterken in deze missie. Deze samenwerking krijgt een adres in “Werkgroep Kerk & Vluchteling Noordoostpolder/Urk”. Leviticus 19 vermeldt dat… Lees verder »Kerk & Vluchteling NOP/Urk