Collectedoelen

Christenen voor Israël

Het belangrijkste doel van Christenen voor Israël is om betrouwbaar Bijbels onderwijs te geven over Israël aan christenen in Nederland. Op talloze manieren bereiken wij christenen om hen te wijzen op Gods liefde voor Zijn volk en op Zijn komende koninkrijk. Een greep uit de activiteiten waarmee wij onze boodschap… Lees verder »Christenen voor Israël

Werkgroep Kerk & Vluchteling

Kerken in de regio bundelen hun krachten ten dienste van vluchtelingen. Er is onderling contact, zodat we als kerken geen dubbel werk doen, maar elkaar aanvullen en versterken in deze missie. Deze samenwerking krijgt een adres in “Werkgroep Kerk & Vluchteling Noordoostpolder/Urk”. Leviticus 19 vermeldt dat wij de vreemdeling evenveel… Lees verder »Werkgroep Kerk & Vluchteling

Stichting Waypoint Urk

Vijftien jaar geleden kwamen problemen rond drugs- en drankgebruik op en om Urk landelijk in het nieuws. In die tijd startte Waypoint met straatwerk. Jongeren werden opgezocht op de plek waar ze gebruikten, en begeleid naar hulpverlening. Inmiddels is Waypoint Urk bij de Urker bevolking een begrip. De problematiek is… Lees verder »Stichting Waypoint Urk

Noodhulp voor Haïti

Woord en Daad organiseert noodhulp in Haïti. Haïti is zaterdag 14 augustus getroffen door een zware aardbeving. Er zijn minstens 2200 doden, 12.000 gewonden en honderden vermisten. Meer dan 14.000 huizen zijn verwoest waardoor veel mensen noodgedwongen op straat leven, waar het vaak onveilig is. Veel hulp is geconcentreerd rond… Lees verder »Noodhulp voor Haïti

Stichting Schreeuw om leven

Onze maatschappij verandert in rap tempo. Het lijkt wel of alles wat christelijk is in Nederland zo snel mogelijk uit het publieke domein verwijderd moet worden. Andere normen en waarden dringen zich aan ons op, ook op Urk. Het leven wordt in onze maatschappij “maakbaar”. Door de invoering van de… Lees verder »Stichting Schreeuw om leven