Afkondigingen

Morgendienst

Gemeente en een ieder die met ons is verbonden, hartelijk welkom in deze dienst waarin ons voor zal gaan Ds. J. Hoekman.

Schriftlezing is: Efeze 3: 14-21
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons is verbonden een gezegende dienst en wij zingen nu: Psalm 111: 1 en 2

Middagdienst

Gemeente en een ieder die met ons is verbonden, hartelijk welkom in deze dienst waarin ons voor zal gaan Ds. D. Wolters uit Vollenhove.

Schriftlezing is: Psalm 122 en Openbaring 21: 21-26
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons is verbonden een gezegende dienst en wij zingen nu: Psalm 43: 3 en 4

Diensten Zondag 12 juli

Collectes:

1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Dovenpastoraat
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk

Diensten Zondag 19 juli

10.00 u: Ds. J. Hoekman
17.00 u: Ds. G. Bos

Collectes:

1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Diaconaat Dichtbij
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk

Huwelijksbevestiging

• Lucas Kapitein, Logger 10 en Grianda Baarssen, Grindrug 18 voor 28 augustus a.s.
• Jan Post, Schouw 31 en Riemda Keuter, Grote Fok 20 voor 7 september a.s.
• Johan van Urk, Nink 41 en Gerda Cornelia Keuter, Vlaak 17 voor 3 oktober a.s.

Voorbede

Voor:

• Alle zieken en rouwdragenden.
• A. Kramer- Pereboom, Nieuw Guinestraat 29
• Pieta de Vries-Evink, Hooiland 64
• Jacob Wakker, de Noord 48
• Gerard van de Berg, Alexiahof 50
• Tromp Schraal, Wijk 4
• Marijke de Berg, Wijk 8

Vakantie

Komende week is pastor H.-J. van der Wal met vakantie (13 t/m 18 juli). Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met onze predikant ds. J. Hoekman (predikant@hervormdegemeenteurk.nl).

Mededeling

Door de voortdurende veranderingen in maatregelen, proberen we u via de website steeds te voorzien van de meest actuele informatie. U kunt ook uw mailadres doorgeven aan het CvK ( secretaris.cvk@hervormdegemeenteurk.nl ) zodat u daarna in kunt loggen op de kerkapp. waar ook heel veel informatie gedeeld wordt.

Opgeven voor bijwonen kerkdienst

Voor de diensten vanaf 1 juli kan men zich aanmelden via de kerk-app (Scipio), website of, als beide voorgaande opties voor u niet mogelijk zijn, via het scribaat (scribaat@hervormdegemeenteurk.nl).

Wilt u bij het opgeven vermelden of het voor de ochtend of middagdienst is?

Plaats in de kerk

Woont u de dienst bij en wilt u vanwege het gebruik van een hoorapparaat een plek dicht bij de ringleiding hebben, maak dit dan kenbaar aan één van de coördinatoren die u dan een plaats toewijst.

Bloemengroet

De bloemengroet is met een groet van ons allen bezorgd bij:
Fam. Buter – Keuter, Ankerplaats 27

Wij wensen U een gezegende dienst.

***********************************

Collectedoel Zondag 12 juli

Dovenpastoraat

Dovenpastoraat, zorg van ons allemaal. Het Interkerkelijk Comité Dovenpastoraat Overijssel e.o. werkzaam vanuit de PKN en de CGK en ook de NGK, zet zich in voor het werk wat er gedaan moet worden voor onze mede dove broeders en zusters in de provincie Overijssel e.o. ( En uiteraard zijn er over het hele land meerdere comités werkzaam onder de doven.) Het Interkerkelijk Comité Dovenpastoraat probeert op een goede en verantwoorde manier contacten te onderhouden met hen die afhankelijk zijn van iemand die hun gebarentaal verstaat. Dat dit veel tijd kost zal u wellicht bekend zijn, maar ook financieel zit er een kostenplaatje aan verbonden.

Het comité Overijssel e.o. dat uit zo’n 25 vrijwilligers bestaat, doet het werk waartoe ze zijn aangesteld zoveel mogelijk vrijblijvend. Maar dan nog heb je te maken met gemaakte onkosten zoals: het organiseren van gecombineerde diensten, specifieke dovendiensten, de predikant en eventuele tolk, drukwerk, reiskosten vergoedingen en andere zaken. Een collecte voor dit belangrijke werk is dan ook hartelijk aan te bevelen. Zo kan het Dovenpastoraat vorm gegeven worden. Belangrijker is natuurlijk het werk wat gedaan wordt in opdracht van onze Heer en Heiland. Het omzien naar elkaar, ook onder onze dove mede broeders en zusters. Het verzorgen van de diensten die voor dove mensen toegankelijk zijn staat onder leiding van een dovenpredikant, al dan niet met een gebarentolk. Hij doet dit werk in opdracht van Hem die hem ertoe geroepen heeft. Zo mogen we voor en met elkaar van grote waarde zijn om Gods rijke Evangelie uit te strooien ook over de wereld van de doven veraf en dichtbij.