Afkondigingen

Welkom en mededelingen Zondag 17 maart 2019, 3e Lijdenszondag:

Morgendienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst waarin ons voor zal gaan: Ds. G. Timmer uit Kampen
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Gezang 7:1

Middagdienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst waarin ons voor zal gaan: Ds. J. Hoekman
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Gezang 304: 1 en 2

Collectes Zondag 17 maart 2019                                                                                                                                   1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Share to Serve
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk

Diensten Zondag 24 maart 2019
10.00 u: Ds. C.E. Lavooij, Vaassen
17.00 u: Prop. Drs. H.J. v.d. Wal
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Alg. diaconale doeleinden
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk

Voorbede
Voor:
• Alle zieken en rouwdragenden in de gemeente
• De familie en nabestaanden van:                                                                                                                                 – Anna Oost-Loosman uit Lelystad i.v.b. met haar overlijden op 9 maart jl.
– Jan Marten ten Napel, Het Roer 78 i.v.b. met zijn overlijden op 15 maart jl.

Dankzegging
Namens:.
• De fam. Foppen, Valkenier 3 te Tollebeek vanwege de geboorte van hun zoon Tony op 14 maart jl.

Bezinningsdienst Lijdenstijd
Ook dit jaar is er in de Lijdenstijd elke woensdag een bezinningsdienst in het Kerkje aan de Zee. In de Stille Week hopen we elke avond zo’n moment van stilte en bezinning te hebben. De meditaties worden verzorgd door predikanten uit Urk. Op D.V. woensdag 20 maart begint de dienst om 20.00 u. Deze dienst wordt geleid door ds. G. Oberink. De kerk is open vanaf half acht. Hartelijk welkom!

Mededeling
Huwelijksbevestiging en inzegening is gevraagd door:
– Lennart Lok en Petra Hoekman voor 29 maart a.s.
– Riekelt Jacob Nentjes en Jentje Hendrikje Visscher voor 26 april a.s.

Agenda
• 24 mrt, koffie drinken na de dienst 10.00 u
• 26 mrt, Kerkenraad 19.30 u
• 29 mrt, huwelijk Lennart Lok en Petra Hoekman, de Bilt 18.30 u
• 30 mrt, Vrouwenmiddag 14.30 u
• 31 mrt, Joh. de Heer dienst 17.00 u
• 26 apr, huwelijk Riekelt J. Nentjes en Jentje H. Visscher
• 30 mei – 1 juni Kerkkamp

Bloemengroet                                                                                                                                                                   De bloemen van vandaag gaan met een groet van ons allen naar: Fam. Klaasen Bos, Nink 115

Wij wensen U een gezegende dienst.
***********************************