Afkondigingen

Welkom en mededelingen Zondag 16 september 2018:

Morgendienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst waarin ons voor zal gaan: Ds. J. Hoekman.
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Opwekking lied 733, 10.000 redenen

Middagdienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst waarin ons voor zal gaan: Ds. D. Meijvogel.
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Joh. de Heer lied 523, Veilig in Jezus’ armen.

Collectes Zondag 16 september 2018
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Jeugdraad
3e collecte: Voortzetting Kerkenwerk

Diensten Zondag 23 september 2018
10.00 u: Ds. J. Hoekman
17.00 u: Ds. C. Keleman
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Stichting “Ik was een vreemdeling”
3e collecte: Voortzetting Kerkenwerk

Voorbede
• Voor alle zieken.
• Vanwege een ziekenhuisopname en in afwachting van een operatie voor Mieneke Hakvoort – Woort, Het Roer 82
• Voor de fam. Weerstand-Boer, Waakhoogte 12 vanwege het overlijden op 11 sept. jl. van hun zwager en oom Albert Prins te Kampen.
• Voor het bruidspaar Jurian v.d. Berg en Tiny de Boer die vrijdag 18 sept. a.s. in het huwelijk hopen te treden.

Dankzegging
• Namens het echtpaar Bartus Oost en Annelena Romkes die vrijdag 14 sept. jl. in het huwelijk zijn getreden.
• Namens de fam. Walma – Kramer, Domineesweg 36/B vanwege hun 25-jarig huwelijksjubileum op 17 sept. a.s.

Koffie drinken
Na de morgendienst van vandaag is er weer de gelegenheid om samen koffie te drinken en elkaar te spreken. Wij hopen u ook hierbij te ontmoeten achter in de kerkzaal.

Mentoren/Vrijwilligers gezocht
Nu het winterwerk weer start is er ook weer vraag naar een aantal mentoren/vrijwilligers voor de verschillende doelen. Dit zijn o.a.:
• Mentoren voor de catechisaties
• Vrijwilligers voor het organiseren van de kerstmarkt en de kerstviering
Als je bereid bent je in te zetten voor onze gemeente dan kun je je hiervoor opgeven bij één van de kraampjes als mentor tijdens het koffie drinken of bij de leiding van de jonge vrouwenvereniging als vrijwilliger.

Ds. Kathleen Smith op Urk
De komende dagen verblijft de Zuid-Afrikaanse dominee Kathleen Smith op Urk bij Ds. Bos en zijn vrouw. Kathleen Smith is dominee in het Township Khayelistha bij Kaapstad. Onze gemeente ondersteunt haar jaarlijks met een aantal collecten. Zondagmiddag komt ds. Smith bij de zondagsschool langs en vertelt ze over haar werk en projecten in Zuid-Afrika. Iedereen is hier uiteraard uitgenodigd. We beginnen om 14.30 uur in de kerkzaal. Na afloop is er de mogelijkheid om een kopje koffie met haar te drinken.
U komst wordt zeer op prijs gesteld.

Schoonmaak de Ark
Beste gemeenteleden;
Woensdag 19 september willen we graag de kerk schoonmaken. Wij rekenen op een grote groep zodat we met z’n allen dit mooie gebouw schoon kunnen houden. Van 18.00 tot 20.00 uur. Wil iedereen zoveel mogelijk boekjes en kussens meenemen naar huis!!!!!!!!!!!!!!!!!
TOT WOENSDAG

Gemeentereisje
Voor het reisje van a.s. dinsdag zijn nog enkele plaatsen vrij.
Wie nog niet heeft betaald kan dit nog doen maandagavond in de Ark van half 7 tot 7 uur.
Hier kunt u pinnen en contant betalen. Ook kunt u het bedrag overmaken naar de rekening van de diaconie dit nr. kunt u vinden achter in het kerkblad.
We verwachten alle deelnemers a.s. dinsdag om kwart voor acht in de Ark voor de opening van de dag.

Alleen geloven
Het aantal leden in onze gemeente waarvan de partner niet (meer) gelooft groeit. Alleen geloven in een huwelijk kan heel eenzaam voelen en heeft ook invloed op de opvoeding van eventuele kinderen. De contactgroep onderzoekt op welke manieren de kerk deze gemeenteleden zou kunnen ondersteunen in deze situatie en organiseert daarom op donderdag 20 september om 20.00 uur een ontmoetingsavond in De Ark. Heeft u een partner die niet (meer) gelooft en wilt u uw verhaal vertellen of heeft u ideeën over op welke manieren de kerk ondersteuning zou kunnen bieden dan ontmoeten wij u graag tijdens deze avond. Voor meer informatie kunt u ons ook mailen: alleengeloven@outlook.com

Dia Meisjesvereniging “Shine”
Dia startavond meisjesclub op 21 sept. a.s.

Dia aangepaste dienst
Dienst voor mensen met een beperking op 23 sept. a.s. om 9.30 uur in de Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord

Bijzondere collecte Diaconie Zondag 30 September
Help de getroffenen van de aardbevingen op Lombok.
Vele slachtoffers zijn te betreuren. meer dan 13.000 huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Christelijk Noodhulpcluster is in actie gekomen om de slachtoffers van deze ramp te helpen. Uw hulp is dringend nodig.
Hartelijk dank voor uw steun.

Studieavond “70 jaar Israël”
“God is getrouw aan Zijn volk”
Op donderdag 4 oktober is er op Urk een studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer, president van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp waarover hij spreekt is: 70 jaar Israël: God is getrouw aan Zijn volk. Muzikale medewerking verleent het Urker Mannenkwartet. De bijeenkomst vindt plaats in de Ark, Vlechttuinen 4 op Urk. De aanvang is om 19.30 uur, toegang is gratis.

Agenda
• 16 sept, opening winterwerk 10.00 u
• 16 sept, Joh. de Heerdienst 17.00 u
• 18 sept, huwelijk Jurian v.d. Berg en Tiny de Boer, Kerkje a.d. Zee 15.30 u
• 22 sept, doopzitting 18.00 u
• 30 sept, doopdienst 17.00 u
• 2 okt, gezamenlijk Moderamen 20.00 u
• 7 okt, Israëlzondag 10.00 u
• 7 okt, Opwekkingsdienst 17.00 u
Bloemengroet
De bloemen van vandaag gaan met een groet van ons allen naar: Johan Hoekman, Kamvaren 12

Wij wensen U een gezegende dienst.
***********************************