Afkondigingen

Welkom en mededelingen Zondag 14 juli:

Morgendienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst voor doven en slechthorenden en waarin ons voor zal gaan: Ds. M. Visser uit Nunspeet.
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu:                   Gezang 149:1 en 2

Middagdienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst waarin ons voor zal gaan Ds. A. Christ uit Katwijk.
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu:                 Psalm 108: 1 en 2

Collectes Zondag 14 juli 2019
1e collecte: Kerkbeheer                                                                                                                                                   2e collecte: Diaconie t.b.v. “Schreeuw om leven”                                                                                                     3e collecte: Voortzetting kerkenwerk

Diensten Zondag 21 juli
10.00 u: Ds. G. Krol, Geldermalsen
17.00 u: Ds. J. Borst, Sleen
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Diaconie dichtbij
3e collecte: Voortzetting Kerkenwerk

Voorbede
Voor:
• Alle zieken en rouwdragenden in de gemeente.
• Gemeenteleden die de komende week worden geopereerd en/of wachten op uitslagen van onderzoeken.
• Ida Meun – van Urk, Schotbalk 41 die de komende week wordt overgeplaatst van het ziekenhuis naar een verzorgingstehuis.

Dankzegging
Namens:
• Het bruidspaar Willem Post en Rebecca de Boer die 12 juli jl. in het huwelijk zijn getreden.
• Teun kramer, Sluitgatweg 18 die na een operatie, komende week weer thuis komt.
• Klaas Ras, Holkenkamp 79b die na een operatie weer thuis is gekomen.                                                           • Ferdinand de Hondt en Willeke Tims, Reiger 29 voor de geboorte van hun dochter Angelina op 7 juli    2019.

 

Zingen in de Zomer
Woensdagavond vindt om 19.30 uur de 2e Zingen in de Zomer plaats in de Bethelkerk. Ds. J. Hoekman zal spreken over het weekthema “Leven onder de zegen”. Muzikale medewerking wordt verleend door Mannenkoor De Urker Zangers en Jong Dameskoor Shira. Verder is er elke werkdag het vertrouwde programma tussen 2 en 3 uur in het Kerkje aan de Zee.

Agenda
• 20 juli, doopzitting 18.00 u
• 21 juli, koffie drinken na de morgendienst
• 25 juli, tuinbijbelstudie over Handelingen 19
• 28 juli, doopdienst, ds. G. Oberink 17.00 u
• 25 aug, koffie drinken na de morgendienst
• 1 sept, voorbereiding Heilig Avondmaal 10.00 u
• 2 sept, Censura Morum 19.00 u
• 3 sept, Moderamen 19.00 u
• 8 sept, vieringen Heilig Avondmaal

Bloemengroet
De bloemen van vandaag gaan met een groet van ons allen naar:
• Gerrie Hindriks-Koffeman, Lange Dam 44
• Klaas Ras, Holkenkamp 79b

Wij wensen U een gezegende dienst.

*****************