Afkondigingen

Welkom en mededelingen Zondag 15 juli 2018:

Morgendienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst waarin ons voor zal gaan: Ds. K. de Graaf uit Kallenkote
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Psalm 122 : 1 en 3
Middagdienst
Gemeente hartelijk welkom in deze doopdienst waarin ons voor zal gaan: Ds. J. Hoekman

De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Opwekking lied 218: Is hier een hart door vrees benard.

Collectes Zondag 15 juli 2018
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Quotum collecte CvK
3e collecte: Voortzetting Kerkenwerk

Diensten Zondag 22 juli 2018,
10.00 u: Ds. A. Jonkman, Veenendaal
17.00 u: Ds. J. Hoekman
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Diaconie
3e collecte: Voortzetting Kerkenwerk

Voorbede
• Voor alle zieken en rouwdragenden in de gemeente.
• Voor het bruidspaar Stephan Hakvoort – Willianne Sieperda die vrijdag 20 juli a.s. in het huwelijk hopen te treden.

Zingen in de Zomer
Woensdag 18 juli a.s. zal ds. J. Hoekman om 19.30 uur in de Bethelkerk de meditatie verzorgen bij het Zingen in de Zomer. Het jong gemengd koor ‘Immanuel’ zal muzikale medewerking verlenen samen met Noortje van Middelkoop op de panfluit. Ook is er elke werkdag tussen 14.00 u en 15.00 u een programma in het Kerkje aan de Zee. Allemaal hartelijk welkom.

Agenda
• 20 juli, huwelijk Stephan Hakvoort – Willianne Sieperda, Kerkje a.d. Zee, 16.00 u
• 2 sept, voorbereiding Heilig Avondmaal
• 3 sept, Censura Morum 18.00 u
• 4 sept, Moderamen 19.00 u
• 9 sept, viering Heilig Avondmaal
• 14 sept, huwelijk Bartus Oost – Annelena Romkes, Kerkje a.d. Zee 17.00 u
• 15 sept, bezinningsdag Kerkenraad
• 16 sept, opwekkingsdienst 17.00 u

Bloemengroet
De bloemen van vandaag gaan met een groet van ons allen naar:
G. Hindriks-Koffeman, Lange Dam 44

Wij wensen U een gezegende dienst.
***********************************