Afkondigingen

Welkom en mededelingen Zondag 20 januari 2019:

Morgendienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst waarin ons voor zal gaan: Ds. D.C. Hellinga
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Psalm 146 : 1 en 8

Middagdienst
Gemeente hartelijk welkom in deze Opwekkingsdienst waarin ons voor zal gaan: Ds. R. van Putten uit ‘t Harde
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Zoals op de beamer wordt aangegeven.

Collectes Zondag 20 januari 2019                                                                                                                          1e collecte: Kerkbeheer                                                                                                                                                   2e collecte: Jeugdraad                                                                                                                                                    3e collecte: Voortzettingen werk Kerk

Diensten Zondag 27 januari 2019
10.00 u: Ds. K.W.F. Borsje, Vriezenveen
17.00 u: Ds. J. Hoekman, doopdienst

Collectes:                                                                                                                                                                            1e collecte: Kerkbeheer                                                                                                                                                   2e collecte: Lepra Zending                                                                                                                                             3e collecte: Voortzetting werk Kerk

Voorbede
Voor:
• Alle zieken en rouwdragenden
• Klaas Post, Lijkant 35 i.v.b. met opname in het ziekenhuis in Zwolle.
• Kobus van de Berg, Botter 9 i.v.b. met opname in het ziekenhuis in Heerenveen

Week van gebed                                                                                                                                                        21-1, Leger des Heils, 22-1, Jeruzalemkerk, 23-1, Ichthuskerk, 24-1, de Ark 25-1, de Bron, 26-1, Verg. der Gel. 27-1, Ref. Baptisengem.
dagelijks van 19.30 – 20.00 u

Agenda
• 27 jan, Koffie drinken na de dienst 10.00 u
• 30 jan, Kerkenraad 19.30 u
• 3 feb, Voorber. Heilig Avondmaal 10.00 u
• 4 feb, Censura Morum 19.00 u
• 5 feb, Moderamen 19.00 u
• 10 feb, vieringen Heilig Avondmaal
• 12 feb, Consistorie 19.30 u
• 13 feb, Biddag
• 3 mrt, Jonge gezinnendienst 17.00 u

Bloemengroet                                                                                                                                                                  De bloemen van vandaag gaan met een groet van ons allen naar: fam. Sieperda, Kamperzand 31

Wij wensen U een gezegende dienst.
***********************************