Afkondigingen

Welkom en mededelingen Zondag 11 november 2018:

Morgendienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst voor doven en slechthorenden waarin ons voor zal gaan: Ds. M. Visser uit Nunspeet
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Psalm 17: 1 en 8

Middagdienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst waarin ons voor zal gaan: Ds. J. Hoekman
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Gezang 304: 1 en 2

Collectes Zondag 11 november 2018
Collectes:                                                                                                                                                                                                         1e collecte: Kerkbeheer                                                                                                                                                                               2e collecte: Stichting Interkerk                                                                                                                                                                  3e collecte: Voortzettingenwerk Kerk

Diensten Zondag 18 november 2018
10.00 u: Ds. J. Hoekman
17.00 u: Dr. J.C. Borst, Sleen
Collectes:                                                                                                                                                                                                         1e collecte: Kerkbeheer                                                                                                                                                                                2e collecte: Jeugdraad                                                                                                                                                                                 3e collecte: Voortzettingenwerk Kerk

Voorbede
• Voor alle zieken.
• Voor de vervolgde christenen in de wereld o.a. Asia Bibi.
• Voor de familie en nabestaanden van Geertje ten Napel-Hartman, Rotholm 2 die op 9 november jl. is overleden.

Dankzegging
• Namens de fam. Dick en Bea v.d. Harst , Oslolaan 33 vanwege hun 55-jarig huwelijksjubileum op 1 nov. jl. en het herstel van br. v.d. Harst.

Afscheid koster Boudewijn Tims
U wordt van harte uitgenodigd voor vrijdagavond a.s. Wij willen als gemeente afscheid nemen van onze inmiddels gepensioneerde, maar nog steeds werkzame, koster Boudewijn Tims Het programma ziet er als volgt uit:
• Receptie 18.00 -19.00 u, voor de kinderen is er patat en frikandellen.
• Samen gemeente(n) zijn 19.00-19.30 u, korte toelichting over de gang van zaken.
• Afscheid Boudewijn Tims 19.30-20.30 u, informeel samenzijn (o.a. kinderkoor, kennisquiz)
Wij rekenen op uw komst en vergeet a.u.b. uw mobiel niet mee te nemen om mee te doen aan de kennisquiz.

Dia’s bijbelstudiegroep jonge vrouwen

BHV-team
Het BHV-team van de Ark zoekt versterking. Een ieder die het team wil komen versterken is donderdag a.s. van harte welkom in de Ark. Aanvang 19.30 uur.

Agenda
• 13 nov, Consistorie 19.00 u
• 13 nov, Kerkenraad 20.00 u
• 16 nov, afscheid Boudewijn Tims 18.00 u
• 16 nov, gemeenteavond 20.00 u
• 17 nov, doopzitting 18.00 u
• 18 nov, koffie drinken na de dienst 10.00 u
• 23 nov, huwelijk Ynze Scheffer en Annemarie Hakvoort, ds. J. Hoekman 16.00 u
• 25 nov, doopdienst 17.00 u
• 28 nov, winteravondlezing, drs. H.J. v.d. Wal over Jeremia 20, de Poort 20.00 u

Bloemengroet                                                                                                                                                                                               De bloemen van vandaag gaan met een groet van ons allen naar: Jan Visscher, Wijk 6-41

Wij wensen U een gezegende dienst.
***********************************