Afkondigingen

Welkom en mededelingen Zondag 19 mei:

Morgendienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst waarin ons voor zal gaan ds. P.J. Stam uit Katwijk.
Na het In Memoriam zingen we: Gezang 174: 1 en 4: Vaste Rots van mijn behoud De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst.

Middagdienst
Gemeente hartelijk welkom in deze doopdienst waarin voor zal gaan: Ds. J. Hoekman.
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Opwekking lied 226: Ik wil zingen van mijn Heiland.
Collectes Zondag 19 mei 2019
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Jeugdraad
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk

Diensten Zondag 26 mei 2019
10.00 u: Ds. J.P. Kromhout v.d. Meer uit Zwijndrecht
17.00 u: Ds. J. Hoekman
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Quotum Diaconie
3e collecte: Voortzetting Kerkenwerk

Voorbede
Voor:
• Alle zieken (lichamelijk en psychisch) en rouwdragenden in de gemeente.

Dankzegging
Namens:
• fam. Oost-Weerstand, Almerelaan 13 vanwege hun 55-jarig huwelijksjubileum op 15 mei jl.

Beleidsplan Herv. Gemeente Urk
Het beleidsplan 2019 – 2024 voor onze gemeente, ligt voor een ieder achter in de kerk ter inzage op 20 en 27 mei op maandagavond van 18.30 – 19.30 uur.

Gemeenteavond
Woensdagavond 29 mei a.s. staat er weer een gemeenteavond gepland. De inloop is vanaf 19.30 uur. Aanvang van de avond is 20.00 uur. De agenda van de avond is o.a.:
• Tijdens inloop foto’s kerkenwerk
• Jaarcijfers van CvK en Diaconie
• Beleidsplan 2019 – 2024

Kerkje a.d. Zee
Tijdens de zomermaanden zal het Kerkje aan de Zee opengesteld worden voor publiek. Wilt u/jij zich voor dit mooie werk inzetten? Kijk dan voor meer informatie en opgave in het laatst verschenen kerkblad bij het bericht van de evangelisatiecommissie.

Gebedsgroep
Iedere maand is er weer gelegenheid om samen te bidden. De eerstvolgende keer is op maandag, 3 juni a.s. om 20.00 uur, hier in de Ark. Dit is de laatste keer voor de zomervakantie.
Inloop met koffie en thee vanaf 19:45 uur. Iedereen (dames en heren) is van harte uitgenodigd!

Actie Kerkkamp
HEERLIJK WARM GEROOKTE ZALM, de opbrengst is t.b.v. het Kerkkamp van 30 mei a.s. Bezorgdatum zaterdag 25 mei
1 zalmmoot ± 200 gram € 4,-
1 halve zijde ± 500/550 gram € 10,-
1 hele zijde ± 1000/1150 gram € 20,-
Te bestellen tot maandag 20 mei. Het bestelformulier ligt achter in de kerk.

Reisje 55+
Op woensdag 11 september a.s. organiseert onze gemeente een dagje uit voor de gemeenteleden van 55 jaar en ouder.
Het programma ziet er als volgt uit:
7.15 u We beginnen in “de Ark” met schriftlezing en gebed
7.30 u Vertrek
10.00 u Aankomst in Haps op landgoed “de Aalshof” We drinken hier koffie met appeltaart
Op het landgoed worden diverse soorten advokaat gemaakt We gaan dit zien en proeven.
Verder doen we mee met de ludieke “eiertikwedstrijd” dit wordt lachen.
12.15 u Vertrek naar Millingen a.d. Rijn.
13.00 u Lunchbuffet bij Koffie- en Eethuis de “Gelderse Poort”
14.15 u Vertrek voor een rondrit door de prachtige omgeving.
De tocht voert naar Groesbeek waar we een bezoek brengen naar het Bevrijdingsmuseum en het Canadese Militaire kerkhof.
17.15 u Terug bij de “Gelderse Poort” Hier nuttigen wij een 3 gangen diner.
19.00 u Vertrek naar Urk
21.00 u Aankomst in “de Ark” voor de afsluiting van de dag
Voor deze dag wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 40,- per persoon.
Wilt u mee met dit uitje geef u dan zo spoedig mogelijk op vol=vol

Aanmelden kan via:
• dagjeuit@hervormdegemeenteurk.nl
• bellen naar Fam. Post tel. 683921
• inschrijfformulier achter in de hal

Agenda
• 24 – 26 mei, Bijbelstudieweekend
• 26 mei, koffie drinken na de morgendienst
• 29 mei, gemeenteavond, inloop vanaf 19.30 u
• 30 mei – 1 juni, Kerkkamp 2019
• 1 juni, huwelijk K.W. de Vries-A. de Boer 16.00 u
• 11 juni, Censura Morum 19.00 u
• 16 juni, viering en dankzegging Heilig Avondmaal
• 4 juli, huwelijk J.W. Romkes-K. Loosman 16.00 u
• 12 juli, huwelijk W. Post-R. de Boer 11.00 u

Bloemengroet
De bloemen van vandaag gaan met een groet van ons allen naar:
Fam. van Dokkum, Bonairestraat 12

Wij wensen U een gezegende dienst.

*****************