Liturgie 22 september 2019

De ochtenddienst, waarin Opening Winterwerk centraal staat, begint om 10:00u en Pastoraal medewerker van der Wal hoopt ons voor te gaan. De schriftlezing in deze dienst zal zijn uit Psalm 122 In de middagdienst welke aanvangt om 17:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Lavooij. De schriftlezing is uit Ezechiël 26:1-21

Paintballen

Aanstaande zaterdag 21 september gaan we gezellig paintballen van 10-12u in Lelystad voor de jeugd van 9 t/m 15 jaar. De eigen bijdrage hiervoor is 10 euro. Aangezien we maar plek hebben tot max 25 personen raden we je aan snel je in te schrijven, want vol is vol. Op 21 september verzamelen we bijVerder lezen

Levende stenen “naie wARKers”

Aanstaande vrijdag 13 september zijn belijdende leden van de Gemeente uitgenodigd voor een openbarende avond. Wat voor steen kun jij zijn binnen de gemeente? Inloop is van half 6 tot 6 uur in de Ark. We beginnen met een bakje koffie of thee en wat lekkers. De rest van de avond is gevuld met SpeedVerder lezen

Israëlavond met Ds. Cees Kant in De Ark

Op dinsdag 1 oktober organiseert de gezamenlijke kerk & Israëlwerkgroep van de PKN-kerken op Urk voor de 3e keer een Israëlavond, ditmaal is de Hervormde gemeente De Ark aan de Vlechttuinen 4 op Urk. M.i.v. januari 2019 hebben de werkgroepen kerk & Israël van de Hervormde Gemeenten De Bron en de Ark en de Gereformeerde KerkVerder lezen

Liturgie 25 augustus 2019

In de ochtenddienst, welke begint om 10:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Lavooij. De schriftlezing in deze dienst zal zijn uit Handelingen 10:1-20 In de middagdienst welke aanvangt om 17:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. v/d Scheur. De schriftlezing zal zijn uit 1 Koningen 17: 1-10a