Liturgie 11 november 2018

In de ochtenddienst welke begint om 10:00u, hoopt ons voor gaan Ds. Visser. In deze dienst is speciale aandacht voor doven en slechthorenden. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Filippenzen 2:12-18. In de middagdienst welke begint om 17:00u hoopt ons voor te gaan Ds. Hoekman. Ochtenddienst Psalm 17 vers 1 en 8 (zondagsschoollied)Verder lezen

Liturgie 4 november 2018

In de ochtenddienst welke begint om 10:00u, ons voor gaan Ds. Jonkman. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit 2 Korinthe 4: 1 tot 13. In de middagdienst welke begint om 17:00u hoopt ons voor te gaan Ds. Oberink. De schriflezing zal zijn uit Openbaring 12.

Liturgie 28 october 2018

In de ochtenddienst welke begint om 10:00u, ons voor gaan Ds. Bos. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Richteren 6:1-14. In de middagdienst welke begint om 17:00u hoopt ons voor te gaan Ds. van der Knijff. De schriflezing zal zijn uit 2 Koningen 18: 1-12 en Jakobus 2: 14-26

Voetafdruk van liefde

Ik had het bruine pakpapier wel gezien dat Peter en Karel zorgvuldig met zich meedroegen terwijl we de winkels ingingen, maar ik had me niet afgevraagd waar dat goed voor was. Elk jaar werd er door onze Stichting een bepaald bedrag opzij gezet om de gezinnen van de allerarmsten te helpen en het bestuur hadVerder lezen

Reformatiereis

Naar Israël kijken we voor het begin van het christelijke geloof. Daar heeft de Heere Jezus gesproken en Zijn wonderen verricht. Daar is de Bijbel geworteld. Naar Duitsland kijken we voor het begin van de Reformatie: de herontdekking van wat Jezus gedaan heeft voor verloren mensen, de herontdekking van het gezag van de Bijbel. EénVerder lezen