Pastoraat UMCG

De ziekenhuispredikanten in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben een belangrijke taak in de zorg voor mensen die kortere of langere tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het gaat om patiënten die ernstig ziek zijn. Ze zijn vaak ver van huis, ver van familie en op afstand van hun… Lees verder »Pastoraat UMCG

Verkiezing ambtsdragers 2022

  • Arktueel
  • 5 min read

Dit jaar worden er weer verkiezingen gehouden voor de openstaande vacatures binnen de diverse ambten. Een aantal broeders heeft zich herkiesbaar gesteld en willen zich nog een periode inzetten  binnen het ambt. U wordt opgeroepen tot het indienen van namen van broeders welke u geschikt acht voor de diverse ambten. … Lees verder »Verkiezing ambtsdragers 2022

Gehandicaptenzorg 16-01

Deze steun is voor de tehuizen en organisaties binnen ons eigen dorp waar mensen met een verstandelijke en/of geestelijke beperking begeleid worden, of wonen. Ook kunnen we hiermee activiteiten voor mensen met een beperking binnen de eigen gemeente ondersteunen.

Liturgie 9 januari 2022

  • Liturgie
  • 1 min read

In de ochtenddienst, welke aanvangt om 10:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Bos. De schriftlezing tijdens deze dienst is uit Lucas 2: 22-33. In de middagdienst, welke aanvangt om 17:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Borsje. De schriftlezing tijdens de dienst zal zijn uit Matheus 2: 19 –… Lees verder »Liturgie 9 januari 2022

Evg. Hogeschool 09-01

Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Een belangrijke taak voor de EH is studenten helpen bij het ontwikkelen van een eigen christelijke identiteit. Op de EH leren studenten dat een relatie met… Lees verder »Evg. Hogeschool 09-01